3 Days Desert Tours Fes Merzouga Marrakech

3 Days Desert Tours Fes Merzouga Marrakech

Explore Fes Ziz Valley, Merzouga sahara desert, enjoy the came trekking in Merzouga dunes, spend night in sahara desert camp.
3 Days Desert Tours Fes Merzouga

3 Days Desert Tours Fes Merzouga

Visit Azrou, Medalet Erfoud, Merzouga sahara desert, enjoy the camel ride in Merzouga, dicover the Moroccan nomadic life.
4 Days Desert Tours Fes Merzouga Marrakech

4 Days Desert Tours Fes Merzouga Marrakech

Explore Merzouga sahara desert, spendnight in desert camp, visit Todra gorges, Dades Gorges, Skoura oasis, Kasbahs
5 Days Fes Sahara desert Tour

5 Days Fes Sahara desert Tour

Visit Merzouga Sahara desert enjoy the camel trekking, night in desert camp, explore draa valley, visit kasbah, oasis, palm grove in south Morocco
6 Days Fes South Morocco Tour

6 Days Fes South Morocco Tour

Visit Merzouga, Draa valley, Chegaga Sahara Desert, Berber villages, Ait benhaddou Kasbah
9 Days Tour Fes Sahara Desert Atlantic Coast

9 Days Tour Fes Sahara Desert Atlantic Coast

Visit Merzouga desert, chegaga desert, berber villages, oasis, palm grove, Kasbah, Atlantic coast, Essaoira, Marrakech